top of page

INTEGRITETSPOLICY STYLINGBOLAGET ETT AB

PERSONUPPGIFTER

Din personliga integritet är mycket viktig för oss och vi eftersträvar att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår intention att alltid följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Vi vill med den här policyn hjälpa dig att förstå vilken information vi samlar in och hur denna kan komma att användas. I samband med köp eller lämnande av uppgifter så godkänner du policyn och samtycker till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Stylingbolaget Ett AB 

559070-8631

Stylingbolaget Ett AB

Linnegatan 21, Stockholm

 

PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR

Vi behandlar uppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss på Stylingbolaget eller som vi samlar in genom exempelvis cookies för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund och för att kunna hantera dina köp.

 

Stylingbolaget samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund: 

 

- Namn

- Telefonnummer

- E-postadress

- Betalningsuppgifter:

  Personnummer. Då du väljer att betala med faktura får du även ange ditt personnummer. Personnumret lagras inte av by Stylingbolaget utan sparas av våra samarbetspartners Klarna och Spotin.

- Kontokortsnummer. Inga kortuppgifter lagras hos Stylingbolaget utan sparas av vår samarbetspartners Klarna och Spotin. 

 

- IP-adress och information om din användning av Stylingbolaget

- Leveransmottagarens uppgifter: 

  Namn

  Adress

  Telefonnummer 

 

ANVÄNDNING:

Uppgifterna kan utöver ovanstående även användas för statistikändamål, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för identifikation. De kan även komma att användas för utskick per sms, e-post och post samt, om du inte invänt mot detta, för marknadsföring och information via telefon. Om du vill avbryta marknadsföring mot dig som kund kan du kontakta oss på info@stylingbolaget.com

 

Lämnade och insamlade uppgifterna kan komma att användas för att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra vår sajt. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser inkluderar behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till andra bolag och tredjepartsleverantörer i egenskap av analysunderlag. Uppgifter kan samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister. Vi kan komma att behandla ditt personnummer i samband med köp i kreditupplysnings syfte på uppdrag av betalnings- och kreditföretag. 

 

Med största försiktighet kan uppgifterna komma att samköras med andra register, både inom och utom EU, samt att dina personuppgifter kan överföras till, och behandlas av samarbetspartners i tidigare nämnda syften i linje med gällande lagar och regler. Vidare kan personuppgifterna även komma att delas eller samköras med myndigheter och våra samarbetspartners för exempelvis leverans, kreditupplysningar och betalningar. 

 

FÖRSÄLJNING AV BOLAG

Vid en eventuell försäljning av Stylingbolaget eller vid samgående med annan organisation kan vi komma att dela dina personuppgifter med våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och även lämnas vidare till bolaget nya ägare.

 

GOOGLE

Stylingbolaget använder Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här. https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv

 

FACEBOOK 

Stylingbolaget använder Facebooks annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

 

TID

Om du lagt en order på Stylingbolaget och därmed samtyckt till att vara registrerad hos oss, sparar vi dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig. Personuppgifter vi får eller samlar utan att du registrerat dig sparar vi så länge det är enligt lag nödvändigt eller så länge det är nödvändigt för att fullgöra våra samt samarbetspartners åtaganden till dig, såsom exempelvis för leveranser och garantier.

 

Uppgifterna sparas inte längre än gällande personuppgiftslagstiftning tillåter.    

 

DINA PERSONUPPGIFTER

Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har du rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig gratis en gång per kalenderår. För att få det behöver du göra en skriftlig begäran till oss. Enligt PUL ska du skicka in den underskriven per post. Den kan inte skickas per e-post. Adressen till Stylingbolaget hittar du på https://www.stylingbolaget.com/ 

 

Det är viktigt för oss att vi har korrekta och aktuella personuppgifter. Kontakta oss om vi behöver göra ändringar. Du kan, och har rätt, att när som helst begära att dina personuppgifter rättas, raderas eller blockeras..

 

Du kan, och har rätt, att när som helst återkalla godkännandet av behandling av dina personuppgifter. Du kan begränsa återkallandet till endast en del av behandlingen, till exempel behandling som rör direktmarknadsföring.

 

BEGRÄNSNING

Vår webbplats länkar till webbplatser som inte står under Stylingbolagets ägande eller kontroll. Vår integritetspolicy gäller enbart Stylingbolagets webbplats och endast på denna tar vi ansvar. Om du lämnar Stylingbolagets webbplats för en annan webbplats bör du läsa den webbplatsens motsvarande policy.

 

FÖRÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy när som helst i och i den utsträckning vi anser nödvändiga för att uppfylla nya lagkrav, tekniska krav eller för att åtgärda störningar. Ändringar av policyn publiceras på webbplatsen.

 

COOKIES

VAD ÄR EN COOKIE?

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator när du besöker en webbplats. Stylingbolaget använder informationen för statistikändamål, följa vad besökaren gör på webbplatsen samt för att förbättra och personalisera upplevelsen av webbplatsen. Det finns två typer av cookies – permanenta och sessionscookies. 

 

1. Permanenta cookies ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.  

2. En sessionscookie lagras på din dator så länge du är inne på en webbsida. Så fort du stänger ner webbläsaren försvinner sessionscookien.

 

HUR ANVÄNDS COOKIES?

Stylingbolaget använder cookies för att förbättra och anpassa webbplatsen efter dig som besökare. Exempel på funktioner som påverkas av cookies är: hantering av köp, produktrekommendationer och varukorgen. Cookies hjälper också till att lagra viss information som anpassar reklam och erbjudanden för att ge dig som besökare en mer relevant upplevelse. Permanenta cookies används exempelvis för att lagra eventuella personliga inställningar som gjorts på https://www.stylingbolaget.com/, så att du slipper göra om samma sak varje gång du besöker vår webbplats. Sessionscookies används för att föra statistik över användandet på webbplatsen. 

 

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av det under säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Observera att det när som helst går att manuellt radera cookies från din hårddisk.

 

HUR TAR MAN BORT COOKIES?

Om du inte vill använda cookies kan du stänga av det under fliken inställningar i din webbläsare (se webbläsarens hjälpsidor för mer information). I webbläsaren kan du även radera tidigare lagrade cookies från webbplatser du besökt. 

 

Ta bort cookies, PC: använd kortkommandot [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].  

Ta bort cookies, MAC: klicka på den webbläsare du använder dig av:

 

Google Chrome

Internet Explorer 

Safari 

Mozilla Firefox 

Opera

 

Flash cookies

Retur/reklamation
bottom of page